Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: нові виклики та стратегії протидії

Експерт ГО «МАІ» професор Марущак А.І. виступив з доповіддю на Х Всеукраїнській конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: нові виклики та стратегії протидії». Науковий форум, організований НА СБУ спільно з Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України, Міністерством інформаційної політики України та Інститутом модернізації змісту освіти МОН України, об’єднав понад 250 представників органів сектору безпеки і оборони, провідних наукових установ та закладів вищої освіти. Доповідь експерта ГО «МАІ» стосувалася проблеми методів правового регулювання безпеки особи, суспільства, держави у сучасному інформаційному суспільстві.
http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/konf_04_04_2019.pdf

Міжнародна академія інформації