МАРУЩАК Анатолій Іванович

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Анотація.

Правопорушення в інформаційній сфері стають усе більш поширеними з розвитком інформацій них технологій. Дискусії ведуться навколо поєднання і співвідношення корпоративних норм обробки інформації, закріплених переважно у політиках конфіденційності або безпеки, з вимогами національного законодавства щодо цивільно-правової, адміністративно-правової, кримінально-правової охорони різних категорій інформації.
У статті здійснено аналіз найбільш поширених правопорушень в інформаційній сфері: кіберправопорушень і дезінформування, проаналізовано європейський досвід з питань боротьби із такими правопорушеннями. Запропоновано рекомендації для правоохоронних органів України, а також зроблено припущення про перспективне законодавче закріплення юридичної відповідальності за дезінформування як окремий склад інформаційного правопорушення.

Ключові слова: інформація, кіберзлочини, дезінформування, правоохоронні органи, інформаційне право.

Завантажити PDF-файл публікації: “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ”

Міжнародна академія інформації