Дебютний виступ інтерна Академії з питань кібернасильства на Всеукраїнській онлайн-конференції

Інтерн Академії Анна Шульц виступила на Всеукраїнській онлайн-конференції «Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування» для працівників закладів освіти, методистів закладів освіти, учителів/викладачів, педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, психологів. Доповідь стосувалася психологічних питань профілактики та протидії кібернасильство (кібербулінгу, грумінгу і секстину).

Оскільки кібернасильство є відносно новим явищем, яке охоплює широкий спектр злочинів, досі важко точно визначити цей термін. Робоча група T-CY з питань кібербулінгу та інших форм насильства у своєму дослідженні визначила кібернасильство як: «використання комп’ютерних систем для спричинення, сприяння чи загрози насильству проти осіб, що призводить (або може призвести до) фізичної, сексуальної, психологічної чи економічної шкоди чи страждання та може включати експлуатацію обставин, характеристик або вразливості особи» (https://www.coe.int/en/web/cyberviolence).

Міжнародна академія інформації